• اطلاعیه
 • Varzesh
 • سالن ورزشی
 • افتخاری دیگر برای گروه فوریتهای پزشکی دانشکده پیراپزشکی
 • fd

اخبار

چاپ مقاله مشترک با اساتید خارج از کشور توسط خانم دکتر صغری باقری
عضو هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۹
اختراع «سیستم تسریع کننده درمان زخم بستر» توسط آقای رسول کاویان نژاد
گواهی نامه اختراع طراحی و ساخت سیستم تسریع کننده درمان زخم بستر توسط آقای رسول کاویان نژاد، عضو هیأت علمی و مدیر گروه رشته هوشبری به ثبت رسید.
۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۳
 • یک

 • عکس سر در دانشکده

 • سه

 • چهار

 • پنج

 • شش

 • هفت

 • هشت

 • نه

 • ده

 • یازده

 • دوازده

 • چهارده

 • سیزده

 • پانزده

 • هفده

 • هجده

 • نوزده

Loading