• ایران
 • فردوسی
 • اطلاعیه
 • سالن ورزشی
 • fdsfd

اخبار

برگزاری مراسم جشن بازنشستگی دو تن از همکاران
بر این باوریم بازنشستگی فصل نوینی از زندگی است و آغازی برای زندگی با شیوه و ایده های جدید است و امید است این دوران جدید از پر بارترین و با نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد.
۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۸:۲۷
افتخاری دیگر برای دانشکده پیراپزشکی با اختراع توسط آقای رسول کاویان نژاد
گواهینامه ثبت اختراع با عنوان «سیستم تنظیم دمای سرم با استفاده از المان ترموالکتریک» توسط آقای رسول کاویان نژاد، عضو هیأت علمی و مدیر گروه رشته هوشبری دانشکده پیراپزشکی
۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۸
 • یک

 • عکس سر در دانشکده

 • سه

 • چهار

 • پنج

 • شش

 • هفت

 • هشت

 • نه

 • ده

 • یازده

 • دوازده

 • چهارده

 • سیزده

 • پانزده

 • هفده

 • هجده

 • 8

 • 9

 • نوزده

Loading