• اطلاعیه پذیرفته شدگان نیمه متمرکز کاردانی فوریتهای پزشکی

 • خوش آمدید.

 • شعار رهبر انقلاب در سال 1396

 • اطلاعیه

 • اطلاعیه کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی96

 • اطلاعیه عضوگیری کمیته تحقیقات دانشجویی

 • برنامه پایش عملکرد دانشکده

Loading

اخبار

آقای دکتر محمدباقر شمسی به ریاست دانشکده پیراپزشکی منصوب شد.
گزارش تصویری از مراسم تودیع سرکار خانم دکتر رضوان مدنی و معارفه آقای دکتر شمسی
۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۸
 • یک

 • عکس سر در دانشکده

 • سه

 • چهار

 • پنج

 • شش

 • هفت

 • هشت

 • نه

 • ده

 • یازده

 • دوازده

 • چهارده

 • سیزده

 • پانزده

 • هفده

 • هجده

 • نوزده

Loading

۲۳ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر