نقشه سایت

صفحه نخست

معرفی دانشکده

رؤسای پیشین

ریاست دانشکده

معاونت آموزشی

معاون آموزشی

اداره آموزش

برنامه امتحانات

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی

طرح درس

پرسنل

آیین نامه ها و مقررات آموزشی

برنامه مدون گروههای آموزشی

امور بالینی

واحد توسعه آموزش EDO

فرمت طرح درس

طرح درس

گروه اتاق عمل

گروه پزشکی هسته ای

گروه رادیولوژی

گروه علوم آزمایشگاهی

گروه فناوری اطلاعات سلامت

گروه فوریت های پزشکی

گروه هوشبری

فرم بازنگری سرفصل دروس و کوریکولوم

آیین نامه استعدادهای درخشان

واحد سمعی و بصری

نحوه صحیح طراحی آزمون چند گزینه ای

استاد مشاور

استاد مشاور

معاونت اداری و مالی

امور عمومی

روابط عمومی

حسابداری

کارگزینی

دبیرخانه

بایگانی

انبار

اموال

تدارکات

خدمات

مدیر پژوهشی

مدیریت پژوهشی

فعالیت های دفتر مدیریت پژوهشی

شرح وظایف

فرمت نگارش گزارش

فرم بررسی گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی

فرم ارزیابی اولیه پروپوزال

اخبار

همایش

اعضاء هیات علمی دانشکده

گروههای آموزشی

اتاق عمل

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

کارآموزی

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

پزشکی هسته ای

مدیرگروه

اعضای هیات علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

فرم ارزیابی و لاگ بوک کارآموزی

دستور کار آزمایشگاه فیزیک عمومی

کارآموزی

تکنولوژی رادیولوژی

مدیرگروه

اعضای هیات علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

فرم ارزیابی و لاگ بوک کارآموزی

سمینارهای ثبت شده

دستور کار آزمایشگاه فیزیک عمومی

کارآموزی

فرم عنوان سمینار

علوم آزمایشگاهی

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارشناسان

سر فصل دروس

کارآموزی

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

فناوری اطلاعات سلامت

مدیر گروه

اعضای هیات علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

فوریتهای پزشکی

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

طرح دوره

کارآموزی

هوشبری

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

مراکز آموزشی

آزمایشگاه

پراتیک،مرکزمهارتهای بالینی

واحد فن آوری اطلاعات

کتابخانه

امور بانوان

گزارش اقدامات انجام شده

مقالات

استاد مشاور

لینک های مفید

سامانه های نوپا

سامانه منبع یاب

سامانه لیست سیاه مجلات

سامانه علم سنجی اعضا هیئت علمی

نقشه سایت

تماس با ما