نقشه سایت

پیام داخلی

صفحه نخست

معرفی دانشکده

ریاست دانشکده

رؤسای پیشین

معاونت آموزشی

آیین نامه ها و بخش نامه ها

معاون آموزشی

اداره آموزش

برنامه امتحانات

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی

طرح درس

پروسه مرخصی تحصیلی-دریافت گواهی اشتغال به تحصیل-فراغت از تحصیل

پرسنل

آیین نامه ها و مقررات آموزشی

استعداد درخشان و المپیاد

آیین نامه های استعداد درخشان

برنامه مدون گروههای آموزشی

امور بالینی

واحد توسعه آموزش EDO

فرمت طرح درس

طرح درس

گروه اتاق عمل

گروه پزشکی هسته ای

گروه رادیولوژی

گروه علوم آزمایشگاهی

گروه فناوری اطلاعات سلامت

گروه فوریت های پزشکی

گروه هوشبری

فرم بازنگری سرفصل دروس و کوریکولوم

آیین نامه استعدادهای درخشان

واحد سمعی و بصری

نحوه صحیح طراحی آزمون چند گزینه ای

استاد مشاور

معاونت اداری و مالی

امور عمومی

روابط عمومی

حسابداری

کارگزینی

دبیرخانه

بایگانی

انبار

اموال

تدارکات

خدمات

مدیریت پژوهشی

مدیر پژوهشی

کارشناسان

اعضاء شورای پژوهشی

اعلامیه ژورنال کلاب

فرم ها

آیین نامه ها

شرح وظایف

اخبار

همایش

دفتر مجله

اعضاء هیات علمی دانشکده

گروههای آموزشی

اتاق عمل

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

کارآموزی

پزشکی هسته ای

مدیرگروه

اعضای هیات علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

فرم ارزیابی و لاگ بوک کارآموزی

دستور کار آزمایشگاه فیزیک عمومی

کارآموزی

تکنولوژی رادیولوژی

مدیرگروه

اعضای هیات علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

فرم ارزیابی و لاگ بوک کارآموزی

سمینارهای ثبت شده

دستور کار آزمایشگاه فیزیک عمومی

کارآموزی

فرم عنوان سمینار

علوم آزمایشگاهی

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارشناسان

سر فصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

کارآموزی

فناوری اطلاعات سلامت

مدیر گروه

اعضای هیات علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

فوریتهای پزشکی

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

طرح دوره

کارآموزی

آیین نامه کاردانی و کارشناسی

تألیفات گروه

هوشبری

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

کارآموزی

مراکز آموزشی

آزمایشگاه

پراتیک،مرکزمهارتهای بالینی

واحد فن آوری اطلاعات

سامانه اینترنتی مرتبط با واحد IT

شرح وظایف واحد IT دانشکده

کتابخانه

امور بانوان

گزارش اقدامات انجام شده

مقالات

تحصیلات تکمیلی

اعضاء شورا

اخبار

آموزش

پایان نامه

جلسات

فرآیندها

فرم ها

عناوین پروپوزال ورودی97-96

استاد مشاور

لینک های مفید

وبلاگ دانشجویان دانشکده

نقشه سایت

تماس با ما

تالار گفتگو