گزارشات اقدامات انجام شده

اقدامات انجام شده در این واحد به شرح ذیل می باشد.

در ایام دهه مبارک فجر یک دوره مسابقه کتبی، آشپزی و ورزشی با حضور ریاست و مسئولین دانشکده، مسئول امور بانوان و کلیهکارکنان دانشکده پیراپزشکی در ارتباط با زندگی سالم، برگزار گردید.

 مسابقه آشپزی در تاریخ 94/11/13 در مکان سلف سرویس دانشکده شامل پیش غذا، آش و دسر برای 6 نفر در بین همکاران دانشکده برگزار گردید. 

به مناسبت ماه مبارک رمضان، تیرماه 1395، کلاس ختم و آموزش روخوانی قرآن کریم، هرروز راس ساعت 12:30 لغایت اذان ظهر در سالن جلسات دانشکده پیراپزشکی و با حضور بانوان برگزار گردید.

مسابقه تیراندازی و شطرنج و دارت با هدف عقل سالم در بدن سالم، در تاریخ 96/11/18 در رده آقایان و خانم ها (کلیه کارکنان دانشکده پیراپزشکی) در سالن تیراندازی دانشکده برگزار گردید.

ارائه بهترین مطلب در ارتباط با زندگی سالم که نویسندگان مطالب خود را  درروز یکشنبه مورخ 97/11/18 به خانم سیاه کمری تحویل دادند.