اهدف کوتاه مدت:

تربیت فرد متخصص و متعهد به عنوان یکی از اعضای اصلی و جدایی ناپذیر تیم جراحی که بتواند در فرآیند جراحی و مراقبت های قبل و بعد از جراحی شرکت کند و جهت انجام فرآیند تهاجمی جراحی به صورت ایمن و مثمر ثمر نقش ایفا کند.

اهدف بلند مدت:

تربیت نیروی انسانی آگاه، متعهد و کارآمد است که با کسب تواناییهای حرفه ای در اتاق عمل و بهره مندی از دانش و تکنولوژی روز، خدمات مورد نیاز مراقبتی و مقرون به صرفه را در بالاترین سطح استاندارد جهت تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت بیمار و جامعه ارائه دهند. همچنین ایجاد یک محیط امن برای جراحی در اتاق عمل، به گونه ای که در طی فرآیند های جراحی شرایطی فراهم شود که حداکثر ایمنی برای بیمار فراهم گردد. آماده سازی ابزار و تجهیزات لازم جهت انجام جراحی به صورت بهینه و با بهترین کیفیت عملکردی ممکن در همه تخصص های جراحی فراهم گردد. با تربیت این نیروها مراقبت مطلوب و اثر بخش از بیماران در مراحل قبل، حین و بعد از عمل جراحی، کنترل و پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی، ایجاد شرایط مناسب روحی و روانی برای بیماران  و نگهداری مناسب از دستگاهها و تجهیزات پزشکی مقدور خواهد بود.