معرفی و تاریخچه گروه

رادیولوژی و پزشکی هسته ای شاخه ای از علوم پزشکی است که جایگاه ویژه ای در امر تشخیص و درمان بیماری ها و سلامت انسانها دارد. هدف اصلی این گروه آماده سازی زمینه جهت کسب تجارب آموزشی وشایستگی های مورد نیاز جهت عملکرد موثر تحت عنوان کارشناس و تکنولوژیست ماهر در بخش های تصویربرداری پزشکی میباشد.

گروه رادیولوژی و پزشکی هسته ای  در سه مقطع کارشناسی پیوسته ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی  به فعالیت مشغول است. این گروه پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی را از سال 1369 آغاز کرد؛ تا اینکه در سال 1382 در رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای در مقطع کاردانی موفق به پذیرش دانشجو شد و از سال 1387 پذیرش دانشجویان پزشکی هسته ای و رادیولوژی در مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی را شروع که تاکنون این روند ادامه دارد. پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی  ارشد رادیوبیولوژی در سال 1397 آغاز و پذیرش سالانه آن ادامه دارد.