·        رسالت:

فارغ التحصیلان این رشته با کسب دانش و مهارتهای لازم براساس آخرین متد علمی دنیا منطبق بر دستورالعمل های ملی و موازین شرعی قادر خواهند بود خدمات درمانی پیش بیمارستانی را با کیفیت مطلوب ارائه دهند.

·        دورنما:

همگام با تدوین برنامه آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری طی ده سال آینده، دانش آموختگان این رشته با حضور پررنگ تر در عرصه تحقیقات خواهند توانست خدمات مبتنی بر شواهد را با بالاترین ثمربخشی در سطح منطقه در جهت اعتلای سلامت آحاد جامعه به کار ببرند.