کارگاه های پژوهشی و آموزشی

کارگاه های پژوهشی و آموزشی:

معرفی: مدیریت پژوهشی دانشکده در راستای اهداف متعالی خود در راستای بالا بردن توان علمی کارکنان، پژوهشگران و دانشجویان دانشکده نسبت به برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی اقدام می کند. علاقمندان می توانند با مراجعه به دفتر مدیر پژوهشی در این کارگاه ها ثبت نام نمایند و در صورت رسیدن به حد نصاب با توجه به اولویت کارگاههای مذکور به صورت رایگان برگزار خواهد شد. لازم به توضیح است که در پایان در صورت قبولی در آزمون گواهی پایان دوره کارگاه ارائه می گردد.