پذیرش رشته اتاق عمل

پذیرش در این رشته در مقطع کارشناسی پیوسته هر سال ازطریق کنکور سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می گردد، انجام می شود.

 در مقطع کارشناسی ارشد نیز به همین صورت  و از طریق کنکور سراسری رشته ی اتاق عمل دانشجو می پذیرد.