نقشه سایت

صفحه نخست

مقالات اساتید

معرفی دانشکده

ریاست دانشکده

معاونت آموزشی

معاون آموزشی

فرآیند ترفیع پایه هیأت علمی

اداره آموزش

برنامه امتحانات

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی

طرح درس

پرسنل

آیین نامه ها و مقررات آموزشی

برنامه مدون گروههای آموزشی

امور بالینی

مقررات کارآموزی 2

واحد توسعه آموزش EDO

معرفی و رسالت

شرح وظایف

اسامی کمیته ها و اعضای آن

فرمت طرح درس

طرح درس

گروه اتاق عمل

گروه پزشکی هسته ای

گروه رادیولوژی

گروه علوم آزمایشگاهی

گروه فناوری اطلاعات سلامت

گروه فوریت های پزشکی

گروه هوشبری

فرم بازنگری سرفصل دروس و کوریکولوم

آیین نامه استعدادهای درخشان

واحد سمعی و بصری

نحوه صحیح طراحی آزمون چند گزینه ای

استاد مشاور

معاونت اداری و مالی

امور عمومی

روابط عمومی

حسابداری

کارگزینی

دبیرخانه

بایگانی

انبار

اموال

تدارکات

خدمات

اعضاء هیات علمی دانشکده

مدیر پژوهشی

مدیریت پژوهشی

َشرح وظایف

کارشناس امور پژوهشی

شرح وظایف

شورای پژوهشی دانشکده

اعضا شورای پژوهشی

آیین نامه های طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها

فرم ها

کارگاه های پژوهشی و آموزشی

فهرست کارگاه های پژوهشی و آموزشی

خدمات مشاوره پژوهشی

فهرست خدمات مشاوره ای

فهرست و لینک نشریات و مجلات

فعالیت های دفتر مدیریت پژوهشی

اولویت پژوهشی دانشگاه

فرمت نگارش گزارش

فرم ارزیابی اولیه پروپوزال

فرم تأیید ضرورت انجام طرح تحقیقاتی

اخبار

تحصیلات تکمیلی

آموزش

پایان نامه

جلسات

فرآیندها

فرم ها

عناوین پروپوزال پایان نامه

گروههای آموزشی

اتاق عمل

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

کارآموزی

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

پزشکی هسته ای

مدیرگروه

اعضای هیات علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

فرم ارزیابی و لاگ بوک کارآموزی

دستور کار آزمایشگاه فیزیک عمومی

کارآموزی

تکنولوژی رادیولوژی

مدیرگروه

اعضای هیات علمی

کارشناسان

چشم انداز و اهداف گروه

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

فرم ارزیابی و لاگ بوک کارآموزی

سمینارهای ثبت شده

دستور کار آزمایشگاه فیزیک عمومی

کارآموزی

فرم عنوان سمینار

علوم آزمایشگاهی

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارشناسان

سر فصل دروس و دروس پیشنهادی

کارآموزی

اساتید راهنما

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

فناوری اطلاعات سلامت

مدیر گروه

اعضای هیات علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

فوریتهای پزشکی

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

طرح دوره

کارآموزی

هوشبری

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

کارآموزی

برنامه هفتگی

مراکز آموزشی

آزمایشگاه

پراتیک،مرکزمهارتهای بالینی

واحد فن آوری اطلاعات

لیست مجلات و نشریات الکترونیکی

دفترمجله

کتابخانه

امور بانوان

گزارش اقدامات انجام شده

مقالات

استاد مشاور

لینک های مفید

سامانه های نوپا

سامانه منبع یاب

سامانه لیست سیاه مجلات

سامانه علم سنجی اعضا هیئت علمی

نقشه سایت

تماس با ما

تالار گفتگو