رسالت گروه

رسالت این دوره تربیت نیروهای انسانی توانمند و رفتار حرفه ­ای جهت عملکرد موثر در طیف وسیعی از خدمات آزمایشگاهی است. در این دوره، برنامه تعلیمات عمومی و اختصاصی لازم به دانشجویان داده می­شود تا علاوه بر درک کافی از انسان، فرهنگ حاکم بر آن و محیط اطرافش از عهده انجام آزمایشات اولیه و معمول در آزمایشگاه­های بهداشتی و بالینی برآیند.

 رسالت این رشته دستیابی به موارد زیر است:

 تربیت نیروی انسانی توانمند، مسئولیت­ پذیر با دانش کافی و مهارت در رشته علوم آزمایشگاهی در مقاطع کارشناسی و بالاتر

 ارایه خدمات تشخیصی علمی، مشاوره ای در زمینه بیماری­هایی که تشخیص قطعی آن با آزمایشگاه است، مانند بیماری های عفونی و داخلی

 ایجاد نگرش حرفه­ای شامل اخلاق حرفه­ای، مسئولیت­ پذیری، علاقه و انگیزه کاری در دانش­آموختگان

تربیت نیرویی کارآمد و توانمند در شرایط بحران و اضطراری در کشور