·        تاریخچه رشته:

رشته ی فوریتهای پزشکی در سطح حرفه ای از دهه 1960 میلادی در ایالات متحده پایه گذاری شد و در ایران به دنبال حوادث مرتبط با فرودگاه مهرآباد در سال 1353 شمسی تأسیس گردید و به این ترتیب اولین گروه تکنسین های این رشته در سال 1354 طی یک دوره آموزشی 6 ماهه در پایگاه های اورژانس تهران فعالیت خود را آغاز کردند. علی رغم اینکه مراکز اورژانس تا سال 1376 روند تکاملی برنامه ریزی شده ای نداشتند، مقارن با طرح ساماندهی اورژانس ها، مشخصات برنامه آموزشی و سرفصل دروس رشته فوریتهای پزشکی در سطح کاردانی در هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به تصویب رسید و با جذب دانشجو به صورت نیمه متمرکز در برخی دانشگاه ها تربیت نیروی حرفه ای در این رشته آغاز شد. متعاقباً با توجه به نیاز کشور در سال 1385، این رشته در 30 دانشگاه علوم پزشکی کشور راه اندازی شد و با هدف ارتقای سطح ارائه خدمات پیش بیمارستانی در سال 1389 برنامه آموزشی کارشناسی ناپیوسته و در سال 1399 برنامه آموزشی کارشناسی پیوسته رشته فوریت های پزشکی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی اجرایی گردید.