مشاوره پژوهشی

به منظور ارتقای کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی اعضاء هیأت علمی، خدمات مشاوره پژوهش در قالب میز مشاوره ارائه می شود.

خدمات مشاوره در حوزه پژوهش به شرح ذیل می باشد:

  • راهنمایی در خصوص نحوه نگارش پروپوزال و طراحی مطالعه
  • راهنمایی در خصوص نحوه نگارش مقالات علمی- پژوهشی
  • راهنمایی در انتخاب مجله مناسب و نحوه ارسال مقاله به مجلات
  • راهنمایی در خصوص online submission مقالات
  • راهنمایی در خصوص روش جستجو در منابع و پایگاههای علمی الکترونیکی
  • مشاوره آماری