فهرست خدمات مشاوره ای

  • نحوه نگارش پروپوزال و طراحی مطالعه
  • نحوه نگارش مقالات علمی- پژوهشی
  • راهنمایی در انتخاب مجله مناسب و نحوه ارسال مقاله به مجلات
  • راهنمایی در خصوص on line submission مقالات
  • راهنمایی در خصوص روش جستجو در منابع و پایگاههای علمی الکترونیکی