برنامه امتحانات


 

قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان گرامی: با توجه به شیوع ویروس کرونا، برنامه امتحانات و نحوه برگزاری امتحانات متعاقباً اعلام می گردد.