تاریخچه:

گروه فناوری اطلاعات سلامت در حال حاضر مسئولیت تربیت دانشجویان کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات سلامت را به عهده دارد. در حال حاضر دانشجویان کارشناسی پیوسته از نه دوره و از سال 93 در این دانشکده به تحصیل اشتغال دارند. پذیرش دانشجو در رشته فناوری اطلاعات سلامت در یک دوره و ترم مهر ماه صورت می گیرد. اکثریت دانشجویان بومی استان می باشند. آموزش دانشجویان با جدیدترین شیوه‌های تدریس در محیطی علمی، پویا و دوستانه و با ایجاد رابطه منطقی و صمیمی بین گروه و دانشجو انجام می‌پذیرد تا دانشجویان ضمن فراگیری مهارت‌های علمی و پژوهشی، افرادی با اخلاق و مسئولیت‌پذیر باشند. در حال حاضر اعضای هیئت علمی گروه متشکل از دو نفر دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، یک نفر دکترای انفورماتیک پزشکی، یک نفر دکترای آمار و دو نفر مربی آموزشی(یک نفر کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت و یک نفر دکترای مدیریت اطلاعات سلامت) است. این گروه علاوه بر آموزش دروس تخصصی رشته فناوری اطلاعات سلامت، سایر دروس مرتبط شامل آمار، کامپیوتر، ریاضیات، اطلاع رسانی پزشکی و روش تحقیق را در مقاطع مختلف تحصیلی در سطح دانشگاه برگزار می‌کند. اعضای این گروه به صورت فعال در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده مشغول به فعالیت هستند. سه نفر از این اعضا عضو شورای پژوهشی دانشکده و دو نفر عضو شورای آموزشی دانشکده هستند. همچنین اعضای این گروه یکنفر به عنوان سردبیر و یکنفر به عنوان ویراستار آماری در مجله دانشکده پیراپیزشکی مشغول به فعالیت هستند. رجیستری‌های انجام شده درسطح دانشکده نیز توسط اعضای این گروه مدیریت می‌شوند. همچنین این گروه به اساتید و دانشجویان برای انجام پایان نامه و طرح‎‌های تحقیقاتی (در سطح دانشگاه) مشاوره آماری ارایه می‌دهد. همچنین اعضای هیئت علمی این گروه در برگزاری کارگاه‌های آموزشی، ژورنال کلاب و سمینار فعالیت دارند.