امکانات و تجهیزات گروه:

     آزمایشگاه­ها: 

    آزمایشگاه سرولوژی-آزمایشگاه هماتولوژی- آزمایشگاه بیوشیمی- آزمایشگاه میکروب­شناسی و انگل­ شناسی-آزمایشگاه تحقیقات-اتاق کشت سلول

امکانات:

فهرست تجهیزات گروه علوم آزمایشگاهی

1

دستگاه Real-Time PCR quantstudio 5

2

ترموسایکلر

3

وسترن بلات Bio-Rad

4

الایزا ریدر Awareness

5

حمام اولتراسونیک

6

سیستم ژل الکتروفورز

7

ژل داک

8

تانک ازت مایع 35 و 12 لیتری

9

هود لامینار

10

هود شیمیایی

11

انکوباتور Co2 دار

12

انکوباتور معمولی

13

میکروسکوپ اینورت

14

میکروسکوپ نوری

15

میکروسکوپ نوری دوربین­دار

16

اتوکلاو

17

فور

18

اسپکتروفتومتر

19

سانتریفیوژ یخچال­دار

20

سانترفیوژ معمولی

21

میکروسانتریفیوژ

22

بن ماری

23

PH متر

24

ترازوی دیجیتال

25

هیتر (Heater)

26

شیکر (Shaker)

27

فریزر 20-

28

یخچال