فرصت های شغلی گروه اتاق عمل

دانشجویان رشته ی اتاق عمل پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه و گذراندن 2 سال  طرح نیروی انسانی در بیمارستان، میتوانند از طریق شرکت در آزمون های استخدامی و کسب نمره ی قبولی به صورت شرکتی،  قراردادی و یا پیمانی مشغول به کار شوند.

همچنین در صورت تمایل میتوانند در بیمارستان ها  و یا مراکز درمانی خصوصی به صورت داوطلب به کارگیری شوند.