واحد سمعی و بصری

فرهاد عسگری: مسئول سمعی بصری

واحد سمعی و بصری دانشکده دارای امکانات زیر می باشد:

کیس کامپیوتر : 22 دستگاه نصب در کلیه کلاس ها.

ویدئو پرژکتور : 25 دستگاه نصب در کلیه کلاس ها.

لب تاب : 4 دستگاه

ویدئو پرژکتور سیار : 2 دستگاه.

ویژولایزر : 2 دستگاه.

دوربین فیلم برداری : 1 دستگاه.

دروبین عکاسی: 1 دستگاه

میکروفن :4 دستگاه

پرژکتور اسلاید : 1 دستگاه.

ضبط صوت : 1 دستگاه .

تلویزیون26 اینچ : 1 دستگاه.

تلویزیون 14 اینچ : 1 دستگاه.

ویدئو : یک دستگاه

فیلم آموزشی : 100 عدد.