اعضاء هیات علمی دانشکده


نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

CV

عکس

دکتر محمدباقر شمسی              فیزیوتراپی Ph.D
shamsicv

       shamsi          

بیژن صبور پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

 
cv sabour98

 sabur

رسول کاویان نژاد مراقبت های ویژه پرستاری

کارشناسی ارشد

 
kaviancv
kavian  

رضا پورمیرزا کلهر

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

 سی وی پورمیرزا

kalhor  

ارسلان نادری پور

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد
سی وی نادری پور

naderi

افشین گودرزی

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

 سی وی گودرزی

goudarzi   

 دکتر مسعود نجفی
 فیزیک پزشکی
 Ph.D   دکتر حسینی
محمدرسول توحیدنیا رادیولوژی کارشناسی ارشد
cvto

1  

دکتر یحیی صفری برنامه ریزی درسی Ph.D


سی وی دکتر صفری


 


safari  

 دکتر مجتبی حسینی فیزیک پزشکی Ph.D  سی وی دکتر حسینی hosseini
 داریوش پورمند ایمنی شناسی  کارشناسی ارشد  
سی وی جدید 98 پورمند
 
pourmand
دکتر نصراله سهرابی باکتری شناسی پزشکی Ph.D  


sohrabicv

  sohrabi
دکتر محسن ژاله آناتومی  Ph.D


سی وی دکتر ژاله

jaleh  

فرشته جلالوندی پرستاری داخلی جراحی کارشناس ارشد  
سی وی جلالوندی
 


 

jalalvandi

ابراهیم عزتی پرستاری داخلی جراحی کارشناسی ارشد
cvezatti


1 

دکتر علی محمدی مدیریت اطلاعات سلامت Ph.D
سی وی دکتر محمدی

1  

کامران سلیمی انگل شناسی
کارشناسی ارشد
  س
سمیرا فتاحی پرستاری کارشناسی ارشد
سی وی خانم فتاحی98
1


پریسا ریزه وندی  آموزش پرستاری کارشناسی ارشد  
سی وی جدید ریزه وندی
 عکس خانم ریزه وندی
دکتر سوده شهسواری آمار زیستی Ph.D

سی وی دکتر شهسواری

shahsavari
دکتر احسان خدامرادی فیزیک پزشکی Ph.D  
سی وی دکتر خدامرادی- مهر98

khodamoradi

دکترصالح صالحی ذهابی  فیزیک پزشکی Ph.D 
سی وی جدید صالحی ذهابی2020
 

صالحی ذهابی
دکتر علی ملکی هماتولوژی  Ph.D   
سی وی علی ملکی
   عکس ملکی
 فاطمه امیری
فیزیک پزشکی کارشناسی ارشد  
amir
 amiri    
 سهراب نصرتی اتاق عمل کارشناسی ارشد    
سی وی سهراب نصرتی98

آقای نصرتی 
ندا خالدیان آموزش پرستاری  کارشناسی ارشد  
سی وی ندا خالدیان
ندا خالدیان 
دکتر سمیه پایدار مدیریت اطلاعات سلامت Ph.D  
سی وی دکتر پایدار
 
  paydar  
 دکتر فخرالدین صبا هماتولوژی Ph.D
سی وی فخر الدین صبا
 
saba  
دکتر معصومه عباسی انفورماتیک پزشکی` Ph.D
سی وی دکتر عباسی
 
 abasi  
کاوه مولودی رادیوبیولوژی کارشناسی ارشد
سی وی کاوه مولودی 
 
کاوه مولودی  
نگین لارتی اتاق عمل کارشناسی ارشد
 
سی وی آبان ماه خانم لارتی 
عکس خانم لارتی 
سمانه قاسمی  اتاق عمل کارشناسی ارشد
سی وی سمانه قاسمی
ghasemi   

رضا فیضی

اتاق عمل کارشناسی ارشد
سی وی فیضی98
 
feizi  
فوزیه خدادادی هوشبری کارشناسی اشد
سی وی خدادادی
khodadadi