« به نام خدا »

 

انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دبیر:

امیرحسین مرآتی

امیرحسین مرآتی

اعضا:

مصطفی عظیمی احرار(نایب دبیر انجمن)

مهسا لران اصفهانی

محمد مهدی باباجانی

الناز رضایی

 

 

 

 

فعالیت ها:

·        صاحب امتیاز نشریه علمی دانشجویی لانست

مدیرمسئول: امیرحسین مرآتی

سردبیر: صدرا میرهادی بهناز حیدری

تاکنون 5 شماره از این نشریه به چاپ رسیده است.

 

·        برگزاری وبینارهای مختلف در حوزه علوم آزمایشگاهی جهت توانمندسازی دانشجویان این رشته

مانند: وبینار آموزش نسخه خوانی در آزمایشگاه، وبینار تفسیر آزمایشات CBC، کاربرد فلوسایتومتری در تشخیص بیماری های بدخیم و غیر بدخیم، تفسیر آنتی بیوگرام، تفسیر آزمایشات آنالیز ادرار، وبینار بررسی جنبه های ایمونولوژیکی و مکانیسم اثر واکسن های کرونا و...

 

·        میزبانی و برگزاری اولین دوره کنگره کشوری علوم آزمایشگاهی

·        آماده سازی و انتشار محتواهای آموزشی در حیطه ی رشته علوم آزمایشگاهی

·        و...

 


13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1