معرفی و رسالت

معرفی دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی(EDO)

دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی با هدف ارتقا کیفیت آموزش علوم مراقبتی در رشته های تکنولوژی رادیولوژی و پزشکی هسته ای، رادیوبیولوژی، علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی اتاق عمل، تکنولوژی هوشبری و فوریت های پزشکی و فناور اطلاعات و سلامت در مقاطع مختلف تحصیلی و و به منظور بالا بردن سطح دانش علمی و عملی اعضای هیات علمی و دانش آموختگان دانشکده بر اساس نیازهای متنوع و متغیر جامعه فعالیت خود را تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه از نیمه اول سال1380 شروع نموده است.

اعضای دفتر:

مسئول دفتر: محمدرسول توحیدنیا، ایمیل mtohidnia@yahoo.com ،تلفن 09188332465

کارشناس دفتر: سید سجاد حسینی، تلفن 09188338616

اهداف

این دفتر در راستا اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه  اهداف خود را در حیطه های عملکردی زیر دنبال خواهد نمود:

توسعه برنامه ریزی آموزشی، فرایند ارزشیابی آموزشی و توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان، دانشجویان استعدادها درخشان و توسعه آموزش الکترونیک

فلسفه

دفترتوسعه آموزش دانشکده با توجه به ارزشها حاکم بر جامعه و ارتقاء سطح سلامت و با مشارکت فعالانه و توسعه روحیه همکاری، زمینه و بسترمناسب و مساعدی را برا ی رشد دانشجویان و اعضای هیات علمی فراهم می سازد.

چشم انداز

دفتر توسعه آموزش دانشکده در راستای دورنمای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و با عنایت به ارزشها و باورها آموزشی و پژوهشی تمایل دارد دانشکده در جهت کسب جایگاهی برتر در حیطه های آموزشی در سطح ملی و منطقه ای گام برداشته و در سطح بین المللی در زمینه آموزش علوم پیراپزشکی مطرح باشد.

رسالت

دفتر توسعه آموزش دانشکده زتر مجموعه معاونت آموزشی دانشکده است که در راستای رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ماموریت دارد تا در جهت ارتقاء کیفیت آموزش دانشکده، استاتید را یاری نماید. بدین منظور ارتقا کیفی سطح توانمندی های آموزشی و ایجاد تعهد به یادگیری در بدنه علمی و آموزشی دانشکده با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد و خلاق برای ارایه خدمات سلامت با کیفیت به آحاد جامعه از اهم رسالت ها این دفترمی باشد.