·        تعریف رشته و مقطع تحصیلی:

کارشناسی فوریتهای پزشکی: Bachelor degree of per hospital emergency care

مقطع کارشناسی فوریت های پزشکی از مجموعه برنامه های آموزشی وابسته به گروه پزشکی می باشد. این مقطع از سال 1399 در ایران پایه گذاری شده و دانش آموختگان این رشته به عنوان عضوی از مراقبین بهداشتی درمانی عهده دار ارائه خدمات پیش بیمارستانی به بیماران هستند و گستره خدمات این حرفه آحاد جامعه را در بر می گیرد. فارغ التحصیلان این رشته با بهره گیری از آخرین اطلاعات علمی جاری در سطوح بین المللی و با منظور نمودن جوانب اخلاقی، انسانی، شرعی و قانونی خدمات درمانی پیش بیمارستانی را ارائه می نمایند.

·        تاریخچه رشته:

رشته ی فوریتهای پزشکی در سطح حرفه ای از دهه 1960 میلادی در ایالات متحده پایه گذاری شد و در ایران به دنبال حوادث مرتبط با فرودگاه مهرآباد در سال 1353 شمسی تأسیس گردید و به این ترتیب اولین گروه تکنسین های این رشته در سال 1354 طی یک دوره آموزشی 6 ماهه در پایگاه های اورژانس تهران فعالیت خود را آغاز کردند. علی رغم اینکه مراکز اورژانس تا سال 1376 روند تکاملی برنامه ریزی شده ای نداشتند، مقارن با طرح ساماندهی اورژانس ها، مشخصات برنامه آموزشی و سرفصل دروس رشته فوریتهای پزشکی در سطح کاردانی در هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به تصویب رسید و با جذب دانشجو به صورت نیمه متمرکز در برخی دانشگاه ها تربیت نیروی حرفه ای در این رشته آغاز شد. متعاقباً با توجه به نیاز کشور در سال 1385، این رشته در 30 دانشگاه علوم پزشکی کشور راه اندازی شد و با هدف ارتقای سطح ارائه خدمات پیش بیمارستانی در سال 1389 برنامه آموزشی کارشناسی ناپیوسته و در سال 1399 برنامه آموزشی کارشناسی پیوسته رشته فوریت های پزشکی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی اجرایی گردید.