کار گروه توانمند سازی

مسئول کارگروهدکتر صالح صالحی ذهابی

ایمیل: sszahabi@gmail.com  - تلفن: 09183882308

اعضای کار گروه:

ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت فعلی  سمت در کمیته
 1  دکتر صالح صالحی ذهابی  مدیر گروه رادیولوژی و پزشکی هسته ای  مسئول
 2  دکتر احسان خدامرادی  عضو هیأت علمی  عضو
3  دکتر مسعود نجفی  عضو هیأت علمی  عضو
 4  آقای رضا فیضی  عضو هیأت علمی  عضو
5 خانم ندا خالدیان  عضو هیأت علمی  عضو
 6  خانم فرشته جلالوندی  عضو هیأت علمی عضو 
 7  دکتر سمیه پایدار  عضو هیأت علمی  عضو
 8 دکتر ارسلان نادری پور عضو هیأت علمی   عضو
 9  خانم نگین لارتی  عضو هیأت علمی  عضو

معرفی کارگروه توانمندسازی آموزشی:

هدف کلی: ارتقاء عملکرد اساتید در تمام زمینه های آموزش پزشکی (در سه حیطه دانش ،‌ نگرش و عملکرد) و ارتقاء سطح علمی دانشجویان و افزایش بهره وری آموزشی بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

هداف اختصاصی:

- ارتقاء توانمندی های اعضای هیات علمی در برنامه ریزی درسی

- ارتقاء توانمندی های اعضای هیات علمی درروش ها و فنون تدریس و مدیریت کلاس

- ارتقاء توانمندی های اعضای هیات علمی درارزشیابی آموزشی

- ارتقاء توانمندی های اعضای هیات علمی درتهیه محتوای آموزشی فراگیران

- ارتقاء توانمندی های اعضای هیات علمی به عنوان اساتید متعهد به اصول و اخلاق حرفه ای

فعالیتهای مورد انتظار:

 با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات و توسعه:

1. نیاز سنجی  و برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز در زمینه ی (روشها و فنون تدریس ، ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی، روش و مدیریت تحقیق )  توانمندسازی اساتید

2. شناسایی نیازهای آموزشی  در زمینه ارتقاء همه جانبه عملکرد آموزشی اساتید با تاکید بر فرآیند یاددهی و یادگیری

3. فراهم کردن زمینه های لازم آموزش روشهای یادگیری و مطالعه به دانشجویان

4. طراحی و اجرای متد ها و تکنولوژی های  آموزشی نوین و کارامد

5. آشنا نمودن اعضای هیأت‌علمی با قوانین و مقررات دانشگاهی

6. ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های  اعضای هیأت‌علمی در حوزه یاددهی- یادگیری،پژوهشی، ارزشیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک