لیست پایان­نامه­ های دانشجویان

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان­نامه

1

هیمن محمد رستم

مقایسه ژنوتیپ سیستم گروه خونی Kell در بیماران کورد مبتلا به تالاسمی وابسته به انتقال خون و افراد نرمال در شهر کرمانشاه

2

عمر هاشم غفور

بررسی ژنوتیپ سیستم گروه خونی دافی در بیماران مبتلا به عفونت COVID-19 در استان کرمانشاه

3

دلوفان کمال احمد

بررسی شیوع اختلالات هموگلوبینوپاتی در موارد جدید ازدواج در شهر سلیمانیه عراق

4

ناهیده عوسمان احمد

تعیین کمبود G6PD در نوزادان متولد شده در استان حلبجه

5

ورزیر احمد جمیل

بررسی ژنوتیپ سیستم گروه خونی Kidd در بیماران مبتلا  به عفونت COVID-19 در استان کرمانشاه

6

شوان سردار ولی

مقایسه ژنوتیپ گروه خونی سیستم Kidd در بیماران کرد مبتلا به تالاسمی وابسته به تزریق خون و افراد نرمال در شهر کرمانشاه