اعضاء هیات علمی دانشکده


ردیف 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

CV

عکس

 1 دکتر محمدباقر شمسی              فیزیوتراپی Ph.D
سی وی دکتر شمسی

 

1              

 2 بیژن صبور پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

 
cv sabour98
 

1  

 3 رسول کاویان نژاد مراقبت های ویژه پرستاری

کارشناسی ارشد

 


   

 

1  

 4

رضا پورمیرزاکلهر

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

 

   

 

سی وی پورمیرزا

 

 
1

 5

ارسلان نادری پور

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد 
سی وی نادری پور

 


1  

 6

افشین گودرزی

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

 


 
سی وی گودرزی

 


1  

 7 محمود فخری آموزش مدیریت پرستاری  کارشناسی ارشد 
سی وی فخری

1   


 8 محمدرسول توحیدنیا رادیولوژی کارشناسی ارشد
سی وی توحیدنیا 

 

1  

 9 دکتر یحی صفری برنامه ریزی درسی P h.d


سی وی دکتر صفری
   
 


1 

 10  دکتر مجتبی حسینی فیزیک پزشکی Ph.D  سی وی دکتر حسینی  
11   داریوش پورمند ایمنی شناسی  کارشناسی ارشد  
سی وی جدید 98 پورمند
 
 
 12 دکتر نصراله سهرابی باکتری شناسی پزشکی P h.D  
   
سی وی سهرابی

 


 

1
 13 دکتر محسن ژاله آناتومی  P h.D

 
سی وی دکتر ژاله

 

1
14 فرشته جلالوندی پرستاری داخلی جراحی کارشناس ارشد  
سی وی جلالوندی
 

 

 

1

 

 15 ابراهیم عزتی پرستاری داخلی جراحی کارشناسی ارشد 
سی وی جدید عزتی

 


1 

 16 دکتر علی محمدی مدیریت اطلاعات سلامت P h.D
سی وی دکتر محمدی

1  

 17 کامران سلیمی انگل شناسی
کارشناسی ارشد


   
سی وی سلیمی


1

18 سمیرا فتاحی پرستاری کارشناسی ارشد
سی وی خانم فتاحی98 

 

1

 


19  پریسا ریزه وندی  آموزش پرستاری کارشناسی ارشد  
سی وی جدید ریزه وندی
 عکس خانم ریزه وندی
 20 دکتر بابک نظری پزشکی هسته ای P h.D

 

 


21 دکتر سوده شهسواری آمار زیستی P h.D

سی وی دکتر شهسواری

عکس دکتر شهسواری
 22 دکتر احسان خدامرادی فیزیک پزشکی P h.D  
سی وی دکتر خدامرادی- مهر98

عکس دکتر خدامرادی

 23 دکترصالح صالحی ذهابی  فیزیک پزشکی Ph.D 
سی وی جدید صالحی ذهابی2020
 

 

صالحی ذهابی
 
24 
دکتر امیر شیانی گفتاردرمانی  Ph.D 
 
 
سی وی دکتر شیانی
   
دکتر شیانی 
25 دکتر علی ملکی هماتولوژی  Ph.D   
سی وی علی ملکی
   عکس ملکی
 26  فاطمه امیری
فیزیک پزشکی کارشناسی ارشد  
سی وی
 فاطمه امیری  
 27  سهراب نصرتی اتاق عمل کارشناسی ارشد    
سی وی سهراب نصرتی98

آقای نصرتی 
 28 ندا خالدیان آموزش پرستاری  کارشناسی ارشد  
سی وی ندا خالدیان
ندا خالدیان 
29 سمیه پایدار مدیریت اطلاعات سلامت Ph.D  
سی وی دکتر پایدار
 
  عکس دکتر سمیه پایدار
30 فخرالدین صبا هماتولوژی ph.d
سی وی فخر الدین صبا
 
عکس دکتر صبا  
31 معصومه عباسی انفورماتیک پزشکی` ph.d
سی وی دکتر عباسی
 
 خانم دکتر عباسی
32 کاوه مولودی رادیوبیولوژی کارشناسی ارشد
سی وی کاوه مولودی 
 
کاوه مولودی  
33 نگین لارتی اتاق عمل کارشناسی ارشد
 
سی وی آبان ماه خانم لارتی 
عکس خانم لارتی 
 34 سمانه قاسمی  اتاق عمل کارشناسی ارشد
سی وی سمانه قاسمی
  
35 رضا فیضی اتاق عمل کارشناسی ارشد
سی وی فیضی98
 
عکس آقای فیضی  
36 فوزیه خدادادی هوشبری کارشناسی اشد
سی وی خدادادی
فوزیه خدادادی