کار گروه استعدادهای درخشان و دانشجویان المپیادی

مسئول کارگروه: دکتر سوده شهسواری

ایمیل:soodeh_shahsavari@yahoo.com-- تلفن:-09224291874

اعضای کارگروه:

ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت فعلی  سمت در کمیته
 1  دکتر سوده شهسواری مسئول تحصیلات تکمیلی  مسئول
 2  خانم فاطمه امیری  عضو هیأت علمی  عضو
 3  دکتر محسن ژاله  مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی عضو 
 4  آقای کاوه مولودی  عضو هیأت علمی  عضو
 5  خانم نگین لارتی  عضو هیأت علمی  عضو
 6  دکتر علی محمدی  مدیرگروه فناوری اطلاعات سلامت  عضو
 7  دکتر سمیه پایدار  عضو هیأت علمی  عضو
 8  آقای افشین گودرزی  عضو هیأت علمی  عضو
 9  خانم پریسا ریزه وندی  عضو هیأت علمی  عضو
 10 خانم ندا خالدیان  عضو هیأت علمی  عضو

شرح وظایف کار گروه استعدادهای درخشان

اهداف کلی:

تعیین تعاریف مفهومی در رابطه با استعداد های درخشان

تعیین راهکار جهت شناسایی دانشجویان استعداد درخشان

تعیین راهکار جهت پرورش دانشجویان با استعدادهای درخشان

تعیین راهکار جهت استفاده از دانشجویان با استعدادهای درخشان

تلاش در جهت رشد و پویایی هرچه بیشتر دانشجویان استعداد درخشان

تلاش در جهت ارتقاء آموزش علوم پزشکی دانشگاه با محوریت فعالیتهای دانشجویی

 

اهداف اختصاصی:

شناسایی استعدادهای درخشان دانشکده

تلاش در جهت ارتقاء آموزش دانشجویان استعداد درخشان و ارائه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی به ایشان

تلاش در جهت بکارگیری دانشجویان در جهت شناسایی و رفع نواقص آموزشی دانشکده

تعامل با اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان جهت حل مشکلات آموزشی

تلاش در جهت ایجاد جو نشاط و شادابی در دانشگاه با تقویت فعالیتهای هدفمند دانشجویی

توانمند سازی دانشجویان با استفاده از برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی

استفاده از تکنولوژیهای برتر جهت انتشار و در دسترس قرار دادن اخبار و مطالب علمی جهت استفاده دانشجویان