مدیریت پژوهشی

 

 

دکتر یحیی صفری :دکترای برنامه ریزی درسی- دارای بالاترین h-index در رشته های تخصصی - اعضاء هیأت علمی کشوری

سمت: عضو هیات علمی و مدیر پژوهشی