اعضاء هیات علمی دانشکده

 

ردیف 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

c v

عکس

 1

رسول آزمون فر

رادیوبیولوژی

کارشناسی ارشد

 

   

 

 
 

 


1  

 2

رسول کاویان نژاد

مراقبت های ویژه پرستاری

کارشناسی ارشد

 

   

سی وی کاویان نژاد


1  

 3

بیژن صبور

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

سی وی صبور


   
 

 


1  

 4

رضا پورمیرزاکلهر

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

 

   

 

 
1

 5

ارسلان نادری پور

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد 
 

 


1  

 6

افشین گودرزی

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

 


 

 


1  

 7

آتوسا افسری

پرستاری

کارشناسی ارشد

 


1  

 8

محمود فخری

آموزش مدیریت پرستاری

کارشناسی ارشد
 

 


1  

 9

محمدرسول توحیدنیا

رادیولوژی

کارشناسی ارشد


   
 

سی وی توحیدنیا


1  

 10

دکتر یحی صفری

برنامه ریزی درسی

P h.d

 

   

سی وی دکتر یحیی صفری

 
1

 11

دکتر محمدباقر شمسی

فیزیوتراپی

P h.D   
 

 


1  

 12 دکتر مجتبی حسینی فیزیک پزشکی Ph.D
سی وی فارسی دکتر حسینی
   
دکتر حسینی

 

 13

داریوش پورمند

ایمنی شناسی

کارشناسی ارشد


   
 
سی وی پورمند

 


1  

 14

دکتر نصراله سهرابی

باکتری شناسی پزشکی

P h.D 
 
سی وی سهرابی

 

 
1

15

دکتر محسن ژاله

آناتومی

 P h.D


سی وی دکتر ژاله

 
 

 

 
1

 16

فرشته جلالوندی

پرستاری داخلی جراحی

کارشناس ارشد 
 سی وی جلالوندی

 


1  

 17

ابراهیم عزتی

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

 


1  

 18

دکتر علی محمدی

مدیریت اطلاعات سلامت

P h.D


   
 

 


1  

19 کامران سلیمی انگل شناسی کارشناسی ارشدسی وی سلیمی

 

1   


 20 سمیرا فتاحی پرستاری کارشناسی ارشد

 

1  


 21 دکتر بابک نظری پزشکی هسته ای P h.D

 

 

 22 دکتر سوده شهسواری آمار زیستی P h.D

 

1

 

 23  دکتر احسان خدامرادی فیزیک پزشکی  P h.D

سی وی دکتر احسان خدامرادی

1  

 
24 
دکترصالح صالحی ذهابی   Ph.D
سی وی صالحی ذهابی 
 
   
صالحی ذهابی 
25 دکتر امیر شیانی گفتاردرمانی Ph.D    دکتر شیانی    
 26 دکتر علی ملکی
هماتولوژی  Ph.D 
سی وی ملکی
 
عکس ملکی 
 27  فاطمه امیری فیزیک پزشکی کارشناسی ارشد  سی وی فاطمه امیری  فاطمه امیری  
 28  سعید نصرتی   کارشناسی ارشد  سی وی نصرتی  آقای نصرتی  
29  ندا خالدیان آموزش پرستاری  کارشناسی ارشد سی وی خالدیان   ندا خالدیان
30 شیوا کریمی انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد   شیوا کریمی  
31 فخرالدین صبا هماتولوژی ph.d    
32 معصومه عباسی انفورماتیک پزشکی` ph.d