اعضاء هیات علمی دانشکده

 

 ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

c v

عکس

 1

رسول آزمون فر

رادیوبیولوژی

کارشناسی ارشد

 

سی وی جدید آزمونفر1  

 2

رسول کاویان نژاد

مراقبت های ویژه پرستاری

کارشناسی ارشد

 

cv جدید آقای رسول کاویان نژاد


1  

 3

بیژن صبور

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشدCV آقای صبور-جدید


1  

 4

رضا پورمیرزاکلهر

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

 

سی وی جدید پورمیرزا


 
1

 5

ارسلان نادری پور

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد


نادری پور


1  

 6

افشین گودرزی

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

 

گودرزی


1  

 7

آتوسا افسری

پرستاری

کارشناسی ارشد


cv آتوسا افسری


1  

 8

محمود فخری

آموزش مدیریت پرستاری

کارشناسی ارشد


فخری


1  

 9

محمدرسول توحیدنیا

رادیولوژی

کارشناسی ارشدسی وی جدید توحیدنیا


1  

 10

دکتر یحیی صفری

برنامه ریزی درسی

P h.d

 

cv dr safari
 

 
1

 11

دکتر محمدباقر شمسی

فیزیوتراپی

P h.d
cv dr. shamsli 


1  

 12

شکوه صادقی

جامعه شناسی

کارشناسی ارشد


صادقی


1  

 13

دکتر صغری باقری

بیوفیزیک

P h.d


cv


1  

 14

داریوش پورمند

ایمنی شناسی

کارشناسی ارشد


پورمند


1  

 15

دکتر نصراله سهرابی

باکتری شناسی پزشکی

P h.d


سهرابی

 
1

 16

دکتر محسن ژاله

آناتومی

 P h.d


سی وی دکتر ژاله

 
1

 17

فرشته جلالوندی

پرستاری داخلی جراحی

کارشناس ارشد


جلالوندی


1  

 18

ابراهیم عزتی

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

 

cv


1  

 19

دکتر علی محمدی

مدیریت اطلاعات سلامت

P h.d


محمدی


1  

 20

آمنه غفاری نیا

ایمونولوژی

کارشناسی ارشد


cv خانم غفاری نیا

 
1

 21

کامران سلیمی

انگل شناسی

کارشناسی ارشد


سی وی


1  

 22

سمیرا فتاحی

پرستاری

کارشناسی ارشد

 

cv خانم فتاحی


1  

 23

دکتر بابک نظری

پزشکی هسته ای

P h.d

 

 

 24

دکتر سوده شهسواری

آمار زیستی

P h.d


cv خانم دکتر شهسواری


1  

25
 دکتر احسان خدامرادی
 فیزیک پزشکی
 P h.d  
سی وی آقای خدامرادی
 
1
26 شیوا کریمی انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد   
 
سی وی خانم کریمی-جدید
عکس شیوا کریمی  
27 فاطمه امیری
فیزیک پزشکی کارشناسی ارشد  
cv amiri
فاطمه امیری  
 28 ندا خالدیان
آموزش پرستاری کارشناسی ارشد
 
سی وی خانم خالدیان
 عکس خانم خالدیان
29  پریسا ریزه وندی
آموزش پرستاری
کارشناسی ارشد  
سی وی خانم ریزه وندی
عکس خانم ریزه وندی  
30 دکتر معصومه عباسی
انفورماتیک پزشکی
P h.D
 
cv dr. abbasi
 
عکس دکتر عباسی  
           
31 دکتر علی ملکی
هماتولوژی
P h.D
سی وی دکتر علی ملکی
 
عکس دکتر ملکی  
32 صالح صالحی ذهابی فیزیک پزشکی P h.D  
سی وی دکتر صالحی ذهابی
 صالحی ذهابی