کتابخانه دانشکده

        
8   
عکس کتابخانه

کتابخانه دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی درسال 1369 تاسیس گردید. این کتابخانه هم اکنون دارای 33075 جلد کتاب فارسی و 4011 جلد کتاب لاتین می باشد.کتابخانه دارای 3 سالن مطالعه خواهران وبرادران  است. ساعت کار کتابخانه از ساعت 8صبح الی5 /4 بعدازظهر می باشد.

کتابخانه دارای بخشهای زیر می باشد:

1- بخش امانت

2- بخش نشریات و اینترنت

3- واحد کامپیوتر

تعداد اعضای کتابخانه: 2100 نفر

تعداد CD ها: 434 عدد

تعداد کامپیوتر:32دستگاه

تعداد پرینتر: 4 دستگاه

تعداد اسکنر: 2 دستگاه

 

شرایط عضویت در کتابخانه دانشکده پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی

  عضو باید دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه باشد و مقررات زیر را رعایت نماید: 

- کتاب را در موعد مقرر به کتابخانه برگرداند.

- درنظافت ونگهداری کتابها بکوشد .

- سکوت ونظم کتابخانه را رعایت نماید .

 - مسئول هرگونه سوء استفاده ازکارت عضویت بوسیله دیگران هستم .

 - درهرمورد با کارکنان کتابخانه همکاری داشته باشم .

 - درصورت تخلف ازمقررات تعیین شده مسئولین می توانند ضمن باطل نمودن کارت عضویت طبق مقررات انضباطی دانشکده اتخاذ تصمیم نمایند.  

سایت اینترنت کتابخانه:

در حال حاضر سایت این دانشکده از یک خط 1 مگا بایتی تأمین می گردد و تعداد 70 دستگاه رایانه در گروههای مختلف دانشکده به اینترنت متصل می باشند.

واحد کامپیوتر:

کلیه کلاسهای مربوط به دروس فناوری اطلاعات و آشنایی با کامپیوتر و همچنین کلاسهای فوق برنامه در این واحد برگزار می گردد.

امکانات واحد کامپیوتر:

تعداد کامپیوترها: 12 دستگاه

ویدئو پروژکتور: 1 دستگاه

اسکنر: 1 دستگاه

پرینتر: 1 دستگاه

 

 پایگاه عرضه اطلاعات کتابخانه دانشکده پرستاری،مامایی وپیراپزشکی دارای امکانات وتجهیزات زیر می باشد:

تجهیزات :

1 دستگاه پرینتر تحت شبکه  + 20سیستم کامپیوتر متصل به شبکه اینترنت + 1 دستگاه اسکنر

ساعت کار :8 صبح لغایت  5/4بعدازظهر

استفاده کنندگان: کلیه اعضای هیات علمی دانشکده در اتاق محل کارشان متصل به شبکه اینترنت می باشند کلیه پرینت های اعضای هیات علمی رایگان می باشد.

دانشجویان کارشناسی ارشد در کلاسی که مخصوص آنان می باشد یک سیستم متصل به اینترنت بوده وهمچنین از پایگاه عرضه اطلاعات نیز استفاده می نمایند وبابت پرینت هزینه ای پرداخت نمی نمایند.

دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ناپیوسته دانشکده با ارائه کارت دانشجویی می توانند از پایگاه عرضه اطلاعات به مدت 45 دقیقه در روز استفاده نمایند وتا 10 برگ از پرینت رایگان می توانند استفاده کنند.برای هربرگ پرینت 20 تومان دریافت می شود.