طرح درس

   

فرمت طرح درس فرمت طرح درس


 


 

رادیوبیولوژی-آقای آزمونفر رادیوبیولوژی-آقای آزمونفر

طرح درس فیزیک رادیولوژی تشخیصی(1)-آقای آزمونفر1-97-96 طرح درس فیزیک رادیولوژی تشخیصی(1)-آقای آزمونفر1-97-96

 

مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی-آقای توحیدنیا مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی-آقای توحیدنیا

 

 

 

 

 

طرح درس توانبخشی1-97-96 طرح درس توانبخشی-دکتر شمسی 1-97-96

 

طرح درس ارتوپدی طرح درس ارتوپدی-دکتر شمسی1-97-96

 

 

 

 

 
کارآموزی 1 کارآموزی 1

 

کارآموزی 2 کارآموزی 2


کارآموزی 3 کارآموزی 3


کارآموزی 4 کارآموزی 4


روش های پرتونگاری 1 روش های پرتونگاری 1


روش های پرتونگاری 3 روش های پرتونگاری 3


روش های پرتونگاری تخصصی روش های پرتونگاری تخصصی


کارآموزی در عرصه 1 CT scan کارآموزی در عرصه 1 CT scan


کارآموزی در عرصه 2 MRI کارآموزی در عرصه 2 MRI
   


کارآموزی در عرصه 4 (سونوگرافی پزشکی) کارآموزی در عرصه 4 (سونوگرافی پزشکی)


اصول فیزیکی تکنیک ها و جنبه های بالینی سیستم های ترموگرافی اصول فیزیکی تکنیک ها و جنبه های بالینی سیستم های ترموگرافی
   

 


طرح درس تکنیک های MRI طرح درس تکنیک های MRI


طرح درس دزیمتری ناپیوسته طرح درس دزیمتری ناپیوسته