تألیفات گروه

راهنمای سریع درمان

با تلاش اعضاء هیأت علمی گروه فوریتهای پزشکی دانشکده پیراپزشکی کتاب «راهنمای سریع درمان، مراقبت و انتقال در فوریت های پزشکی» تدوین و گرداوری گردید.


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ۱۳:۱۸