آزمایشگاه

سال تاسیس: 1344

مدیرگروه:دکتر نصراله سهرابی

آدرس ایمیل:na.sohrabi@gmail.com

رشته ها و مقاطع: کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

تعداد اعضای هیات علمی گروه: 6 نفر

تعداد طرح ها، چاپ و ارائه مقالات مرتبط با رشته در گروه: 153

آزمایشگاه گروه علوم آزمایشگاهی شامل: 1) هماتولوژی، بیولوژی، میکروبیولوژی، شیمی، بیوشیمی، آزمایشگاه تحقیقات و 2) آزمایشگاه رشته های پزشکی هسته ای و رادیولوژی شامل: دزیمتری و فیزیک می باشد.

اهداف و وظایف:

  1. تربیت نیروهای کارشناس برای خدمت در آزمایشگاه های بالینی و آموزشی
  2. ارائه خدمات آزمایشگاهی به گروه های پیراپزشکی مثل اتاق عمل، هوشبری، فوریتهای پزشکی، رادیولوژی، پرستاری و مامایی و سایر رشته های مرتبط با پزشکی

  3. ارائه دروس علوم پایه جهت رشته های پیراپزشکی در دروس ایمنی شناسی، میکروب شناسی، بافت شناسی، آناتومی، انگل شناسی، خون شناسی.

  4. برگزاری دوره های بازآموزی کارگاه عملی هماتولوژی جهت شاغلین مراکز آزمایشگاهی

امکانات آموزشی گروه:دارا بودن آزمایشگاه تحقیقاتی مجهز به دستگاه های PCR و الیزاریدر و وسایل آزمایشگاهی روتین جهت انجام طرح های پژوهشی.


عکس آزمایشگاه  


عکس گروه علوم آزمایشگاهی  


پراتیک  


پراتیک 2